Domácemu filmárovi Vojtekovi gratulujeme – nakrútil objaviteľsko-hravý počin, ktorý vo vás zanechá viac ako len dojem. Cez portréty štyroch autistov sa podieľame na objavovaní, čo sa pod touto nálepkou vlastne rozumie. Ich najbližšia rodina je pritom motivovaná nádejou, že “s poznaním rastie pochopenie, dôvera a prijatie”. Verejnosť by mohla tento dokument azda prirovnať k Slepým láskam (r. Juraj Lehotský), keďže tu dostávame privilégium dozvedieť sa o pomerne uzavretej málopočetnej skupine obyvateľstva. Pri ponáraní sa do zriedkavo prezentovanej témy platí aj pre divákov staré známe – čím viac vieme, tým viac si uvedomujeme, že vidíme len špičku ľadovca. Film deklaruje, že autizmus je pomenovanie pre rôzne druhy vývinových porúch, pričom osoby spája sťažená, alebo prinajmenšom zvláštna komunikácia s okolím. Ďalším rysom by mohlo byť pomalé privykanie si na zmeny… Zmeny sa však predsa len dejú a časozberný charakter filmu potvrdzuje, že u dvoch autistov dochádza behom života k funkčným zmenám: u jedného sa autizmus prejaví až v predškolskom veku; druhý prejde, vďaka znásobenej opatere, prerodom k civilizovanejšej bytosti. Sedem rokov obetovaných natáčaniu divák ocení, keďže si môže dovoliť smiať sa spolu s jeho hrdinami: Traja chlapci a dievča majú rôzne záujmy: Silvia sníva o bábätkách a tancuje, Martin s libidom začína záhradníčiť, fanúšik električiek sa učí zábavne kurizovať, tenisový performer skypuje. Je pozoruhodné ako pružne reagujú viacerí na hudbu. Nakoľko sú v dokumente prítomné hrané, či aranžované scény, ostáva na uvážení – prítomnosť kamery vždy mení všednú autentickosť na “významnú”, čo napokon často úctivo poznamenáva hrdinka Silvia. Tak ďaleko tak blízko je pre tých, čo sa neuspokoja s bežnými, opticky nadbiehajúcimi témami, ale sú odhodlaní zájsť do krajností a láka ich práve priestor označený v našich mapách poznávania ako “hint sunt leones”. Ak máte radi život pre jeho široké spektrum rôznosti, je tu vnímavou kamerou tlmočený svet o niečo menej empatiou obdarených ako ste vy.

Magdaléna Kusá, autorka študuje menšiny